فیس لیفتی که 2019 می آید – قطره

فیس لیفتی که 2019 می آید
قطره
نسل چهارم در خط تولید شهر Almussafes در کشور اسپانیا تولید می شود. سایتی که در حال حاضر به طور مشهودی از ظرفیت و توان کافی برای تولید برخوردار نیست. آنچه که ما در تریم تیتانیوم این خودرو از روی تصاویر جاسوسی بدان پی بردیم، عدم وجود چراغ های تمام LED در …

فیس لیفتی که 2019 می آید – قطره

فیس لیفتی که 2019 می آید
قطره
نسل چهارم در خط تولید شهر Almussafes در کشور اسپانیا تولید می شود. سایتی که در حال حاضر به طور مشهودی از ظرفیت و توان کافی برای تولید برخوردار نیست. آنچه که ما در تریم تیتانیوم این خودرو از روی تصاویر جاسوسی بدان پی بردیم، عدم وجود چراغ های تمام LED در …

فیس لیفتی که 2019 می آید – قطره

فیس لیفتی که 2019 می آید
قطره
نسل چهارم در خط تولید شهر Almussafes در کشور اسپانیا تولید می شود. سایتی که در حال حاضر به طور مشهودی از ظرفیت و توان کافی برای تولید برخوردار نیست. آنچه که ما در تریم تیتانیوم این خودرو از روی تصاویر جاسوسی بدان پی بردیم، عدم وجود چراغ های تمام LED در …